Monday, December 19, 2011

Kemahiran Set Induksi


Komponen KemahiranAdaTiada
Menarik perhatian
 1. Dengan menggunakan suara, gerak geri dan kontak mata
 2. Dengan menggunakan media pandang dengar
 3. Dengan mengubah corak interaksi guru-murid
Mewujudkan motivasi
 1. Dengan menunjukkan kemesraan dan penuh semangat
 2. Melalui rangsangan naluri ingin tahu
 3. Dengan menggunakan unsur-unsur yang menghairankan
 4. Melalui  cerita
 5. Mengadakan aktiviti
Menstruktur
 1. Dengan menghadkan tugasan
 2. Dengan menyatakan tujuan khas
 3. Mencadangkan cara-cara menjalankan tugas
 4. Menggunakan soalan-soalan yang berkaitan
Membuat Perkaitan
 1. Membandingkan atau membezakan dengan perkara-perkara biasa
 2. Pengetahuan sedia ada
 3. Peristiwa-peristiwa semasa yang diminati murid

No comments:

Post a Comment