Friday, March 16, 2012

KBSR & KSSR

PERBEZAAN KBSR DAN KSSR

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) 

Reka bentuk kurikulum berasaskan tiga bidang: • Komunikasi 
• Manusia dan alam sekeliling 
• Perkembang diri Individu 

Bahan kurikulum: • Sukatan pelajaran 

Reka bentuk kurikulum: • Linear 

Organisasi kurikulum: Tahap I (Tahun 1,2 dan 3) 
• Mata pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan 

Tahap II (tahun 4, 5 dan 6) 
• Mata pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan 

Elemen Memahiran berfikir Secara Kritis dan Kreatif Fokus: 3M (Membaca, menulis dan mengira) 

Kurikulum Standard Sekolah Rendah 
(KSSR) 


Reka bentuk kurikulum berasaskan enam tunjang: • Komunikasi 
• Kerohanian, sikap dan nilai 
• Kemanusiaan, 
• Perkembangan fizikal dan estetika 
• Sains dan teknologi 
• Ketrampilan diri 

Bahan Kurikulum: • Dokumen Standard Kurikulum 

Reka bentuk kurikulum: • Modular 

Organisasi kurikulum: 
Tahap I (Tahun 1,2 dan 3) 
• Modul Teras Asas, Modul Teras tema dan modul Elektif. 

Tahap II (tahun 4, 5 dan 6) 
• Mata pelajaraan Teras dan Elektif 

Elemen Kreativiti dan inovasi, keusahawanan serta teknologi Maklumat dan komunikasi (ICT) secara explicit. 
Fokus: 
4M (Membaca, menulis, mengira dan menaakul)